Останнім часом в територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження (ДІзЕ) по Рівненській області надходять звернення суб’єктів господарювання щодо необхідності проведення експертизи з енергозбереження проектів для отримання фінансово-економічних преференцій відповідно до порядку, що визначається постановами КМУ № 284 від 18.03.2009 р., № 327 від 2.04.2009 р. та наказом НАЕР від 17.04.2007 р. № 59.
Як правило, матеріали, що надаються на експертизу, через їх низьку якість, неповноту ускладнюють процедуру проведення експертизи з енергозбереження. Зокрема, не вказуються терміни окупності , оцінка економії енергоресурсів при впровадженні заходу, в проектній та експлуатаційній документаціях не наводяться дані про ефективний термін експлуатації теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються, не надаються принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого постачання, газопостачання) та рішення щодо впровадження заходів з енергозбереження тощо.
Досить часто в проектній документації відсутній обов’язковий додаток - енергетичний паспорт будинку, наявність якого дозволяє підтвердити відповідність показника енергетичної ефективності конструкції будинків і споруд вимогам ДБН В.2.6-31:2006. Через це неможливе своєчасне та об’єктивне прийняття рішень щодо оцінки енергоефективності інвестиційних проектів, що подаються на експертизу. Аби вона була проведена за прозорих і зрозумілих умов, слід дотримуватись певного порядку.
Для включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та проектів відповідно до наказу НАЕР від 1.04.2008 р. № 49, замовнику експертизи в обов’язковому порядку слід звернутися в територіальне управління ДізЕ по Рівненській області з заявою про необхідність проведення експертизи з енергозбереження, в якій вказується мета її здійснення (нормативний акт, згідно з яким передбачається отримання преференції).
Згідно з наказом № 124 від 16.10.2003 р. в територіальне управління також подаються:
енергоефективний проект (робочий проект), до якого входять пояснювальна записка, робочі креслення (архітектурно-будівельні, теплових мереж, опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації, внутрішнього газопостачання, електромережі);
оригінал погоджених в установленому порядку загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві на рік впровадження інвестиційного (іноваційного) проекту та порівняння цих норм із нормами питомих витрат ПЕР на аналогічному вітчизняному виробництві або виробництві країн Євросоюзу (для нових підприємств), або з нормами, затвердженими до розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) підприємства;
при необхідності додаткову інформацію (згідно з додатком 3 до Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження, затвердженої наказом Держкоменергозбереження від 9.03.1999 р. № 15).

Comments are now closed for this entry