Право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією із організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян.
Організація роботи зі зверненнями громадян є одним із пріоритетних напрямів діяльності всіх без винятку органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
За 2009 рік до Здолбунівської райдержадміністрації надійшло 886 звернень громадян, що на 963 звернення менше, ніж у попередньому році.
Отримано 751 письмову заяву і скаргу, що на 657 менше, ніж у 2008 році.
На особистому прийомі побувало 135 відвідувачів, що на 306 менше, ніж у попередньому році.
Основними питаннями, що порушувались громадянами у зверненнях, є питання аграрної політики та земельних відносин, соціального захисту, комунального господарства та житлової політики.
Указ Президента України від 7.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» сприяв активізації відповідної законопроектної діяльності Кабінету Міністрів України. Урядом розроблено та подано до Верховної Ради України проект Адміністративно-процедурного кодексу України та проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо звернення, яке подається у формі електронного документа).
Крім цього, сьогодні практично в усіх центральних та місцевих органах виконавчої влади, місцевого самоврядування функціонують спеціальні структурні підрозділи по роботі зі зверненнями громадян, на Інтернет-сторінках яких подається інформація про розгляд звернень громадян, графіки особистого прийому, аналітичні довідки тощо. В обласних державних адміністраціях створено комісії з питань розгляду звернень громадян, комісії з опрацювання повторних звернень, проводяться «дні контролю» результатів виконання звернень громадян, організовано виїзні прийоми, телефони довіри тощо.
Іншим важливим механізмом реалізації прав громадян на звернення є інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (омбудсмена), який уособлює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Згідно із ст. 55 Конституції України «кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина, які отримує зі звернень громадян України, іноземців, осіб без громадянства. Такі звернення приймаються та розглядаються Уповноваженим відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина (за наявності виняткових обставин - протягом двох років). При розгляді звернення Уповноважений відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина; роз’яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення; направляє звернення у державний орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення.
Хоча в Україні у цілому сформовано законодавчу базу для роботи зі зверненнями громадян, а органами державної влади всіх рівнів здійснюється забезпечення цієї функціональної сфери, нормативно-правові й організаційні засади такої діяльності потребують подальшого вдосконалення.
Неля Борейчук,
головний спеціаліст
юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

Comments are now closed for this entry