Започатковуючи власний бізнес, роботодавці не задумуються про ймовірність нещасного випадку або аварії. І нерідко починають займатся організацією служби охорони праці та розробкою документації з питань охорони праці на підприємстві лиш після того, як нещасний випадок трапився. А можна ж було б уникнути багатьох проблем, якби робота зі створення безпечних умов праці, спрямована на зменшення ризиків травмування працівників, навчання та інструктажі була проведена вчасно.
Проте вважають, що на виробництвах зі штатом менше 20 або менше 50 працівників посаду інженера з охорони праці вводити в штат підприємства необов’язково. Достатньо, керуючись ст. 15 Закону України «Про охорону праці», призначити на посаду інженера з охорони праці стороннього спеціаліста на договірних засадах або за сумісництвом.
Такий підхід до вирішення питання вимагає від новопризначеного на цю посаду працівника достатньо глибоких знань в області охорони праці. Такі навчання щороку проводить Фонд соціального страхування за заявкою керівників підприємств.


Перші кроки, які повинен зробити спеціаліст з охорони праці, це: розробити та затвердити документи підприємства з охорони праці згідно з рекомендованим переліком; завести, прошнурувати, пронумерувати та закріпити печаткою журнали з охорони праці та безпечного проведення робіт; підготувати всі необхідні розпорядчі накази з організації системи управління охороною праці (СУОП); підготувати необхідні документи для отримання підприємством дозволу на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки; проконтролювати забезпечення підрозділів підприємства та працівників необхідними правилами, положеннями та інструкціями з охорони праці.
У процесі роботи інженер з охорони праці повинен: проводити вступний інструктаж з охорони праці працівникам під час прийому на роботу; організувати проведення первинного та періодичних інструктажів на робочих місцях; організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників; організувати навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці та спеціальне навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою; організувати забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту; проводити розслідування нещасних випадків; проводити атестацію робочих місць; оформити куток з охорони праці для проведення навчання та інструктажів; проводити оперативний контроль за станом охорони праці та безпечного виконання робіт шляхом проведення перевірок згідно з методикою та видання приписів на виконання виявлених порушень.
Сподіваємося, що надані в цій статті рекомендації допоможуть уникнути нещасних випадків на підприємствах, установах, організаціях, а також у фізичних підприємців, які використовують найману працю.
Наталія ГІС,
студентка IV курсу
педагогічного
факультету РДГУ.
§

Додати коментар

Всі коментарі – це не редакційні матеріали. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам info@newlife.rv.ua і адміністратор розгляне ваш лист у найкоротший термін.
Коментарі друкуються тільки за попередньої модерації.


Захисний код
Оновити