6 вересня 2005 року вийшов Закон України № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, яким запроваджено механізм видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, іншими словами, налагодження видачі дозволів в єдиному приміщенні (принцип "єдиного вікна"). 
     Цей принцип довів свою ефективність як за кордоном, так і в Україні, адже його реалізація забезпечує контактування підприємця з мінімальною кількістю посадовців, які здійснюють прийом документів, надають необхідну інформацію, одержання документів дозвільного характеру у єдиному дозвільному центрі чи офісі.      Нагадаю, що дозвільні органи – це органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені видавати документи дозвільного характеру. Такими є дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, яким юридичній особі або фізичній особі-підприємцю надається право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності. Об’єктом, на який видається документ дозвільного характеру, може бути земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга. 
     Законом передбачено і декларативний принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, а шляхом повідомлення адміністратора чи відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства. 
     Дія вищевказаного закону поширюється на дозвільні органи, адміністраторів та суб’єкти господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність. Не поширюється – на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, захисту економічної конкуренції, а також на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії.
     Для врегулювання відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею документів дозвільного характеру у Здолбунівському районі створено дозвільний центр. Його діяльність у відповідності з основними принципами державної політики з питань дозвільної системи покликана забезпечити захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян; розвиток конкуренції; прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру; рівність прав суб’єктів господарювання в отриманні документів дозвільного характеру; високу відповідальність посадових осіб дозвільних органів, адміністраторів та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру; дотримання єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру.
     У адміністратора дозвільного центру районної державної адміністрації (каб. № 301), чи безпосередньо у дозвільному органі можна отримати форми заяв на отримання дозволу або декларації. 
     Однією із важливих функцій адміністратора центру є ведення Реєстру документів дозвільного характеру. Інформація, що міститься в ньому, є відкритою. За користування даними реєстру справляється плата, розмір якої встановлюється райдержадміністрацією або міською радою за погодженням з представництвом Держкомпідприємництва в Рівненській області.
Адміністратор та дозвільні органи забезпечують безоплатне консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру, документів реєстрації підприємницької діяльності і видачу свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інші дії, пов’язані з інформацією, внесеною до Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
     Розпочато робоче підключення адміністратора до системи автоматизованої інформаційної системи реєстру документів дозвільного характеру (АІС РДДХ) для виконання задачі із впровадження Реєстру видачі дозволів на всій території України. 
     Всі дозвільні документи, які отримують суб’єкти підприємницької діяльності, підлягають обов’язковій реєстрації і внесенню до Реєстру документів дозвільного характеру для врегулювання дозвільної системи на території як окремого району, так і всієї України.
     На спеціальному стенді у приміщенні райдержадміністрації розміщено інформацію, необхідну для провадження господарської діяльності, щодо порядку видачі документів на проведення реєстрації, включення в Єдиний Державний Реєстр та порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами. З метою інформування громадськості і суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру створюються районна і місцева веб-сторінки, готуються матеріали для їх наповнення.
     Звертайтесь, усім юридичним особам і фізичним особам-підприємцям безкоштовно для швидкого відкриття своєї справи будуть надані необхідні консультації, допомога в отриманні необхідних дозволів для суб’єктів господарювання.
     Дозвільний центр знаходиться у Здолбунівській райдержадміністрації за адресою: м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14, кабінет № 301. Телефон/факс - 2-51-52. Адреса веб-сторінки у мережі Iнтернет - zdolbun.rv.ua
     Ми працюємо: щоденно з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю – з 9.00 до 17.00), крім вихідних. 

Олена ВОРОНІНА, 
адміністратор 
дозвільного центру.


Comments are now closed for this entry